Referanseprosjekter

Vi har mye erfaring med mange typer elektriske installasjoner, blant annet SD anlegg, næringslokaler, kontor, barnehager, varmesentraler, lysanlegg etc.

Scroll videre for å se hva vi kan tilby og noen av våre prosjekter

Noen av våre tjenester

Elkontroll

Vi kan tilby elkontroll for næring og er sertifisert for iht. NEK 405-1 Termografering og 405-3 Næring med landbruk som tillegg.

Klikk på bildet for mer info

El bil ladestasjon

El biler til private, borettslag og bedrifter

Klikk på bildet for mer info

Nettverk

Oppgradering av byggets nettverk, trådbasert anlegg, datarack, nybygg

Klikk på bildet for mer info

Energitiltak

Bytte av belysning, oppgradere SD anlegg, varmeanlegg, nye ovner, skifte ut til ny styring

Klikk på bildet for mer info

Noen av våre prosjekter

Elkontroll

Har du kontroll på ditt elanlegg?
El-kontroll på bolig, næring eller landbruk avdekker alvorlige feil som kan være brannfarlige eller sette liv og helse i fare. I tillegg vil en el-kontroll med termografering ofte avdekke feil før brann eller driftsfeil oppstår. I næring og landbruk vil ofte en driftsstans bli kostbar. Produksjon stopper og feilretting vil være en større og mer kostbar affære enn om man får tatt utbedring i riktig tid.
I tillegg til ovennevnte punkter vil de fleste forsikringsselskap gi gode rabatter ved sertifiserte kontroller
Vi har NEK 405 Sertifisert kontrollører og vi utfører kontroll av elektriske anlegg for alle typer industrianlegg, næringsbygg, kontorbygg, landbruksinstallasjoner og boliger.
El-kontroll kan utføres som en rutinemessig inspeksjon, som en kontroll i henhold til forsikringsmessige krav, eller som en kontroll i henhold til internkontrollforskriften. Vi kan også bistå med oppbygging av internkontrollen.
En slik kontroll kan også brukes som en uavhengig 3.partskontroll etter utførte entreprenørarbeider.
Ta kontakt for avtale og pris.

Elbil lading

Vi kan levere komplette løsninger med prosjektering og utførelse av elbil ladeanlegg til private, bedrifter og sameier/borettslag.
Det finnes mange leverandører av ladestasjoner og løsninger for infrastruktur som er tilpasset ulike behov. Ta kontakt med oss så vi finner vi den løsningen som passer best for din bedrift, sameie eller borettslag
Vi kan også levere større ladestasjoner for hurtiglading

Nettverk

For å installere nettverk og nettverksutstyr må bedriften som utfører ha EKOM installatør
Vi har det som kreves for å gi våre kunder et lovlig og trygt anlegg
Vi utfører installasjon av spredenett, internfiber, installasjon av trådløse aksesspunkt m.m.
For å utnytte kapasitet og unngå ustabilt nett er det viktig at anlegget kables riktig, termineres riktig og prosjekteres riktig etter det behovet som gjelder nettopp ditt anlegg.
Ta kontakt så finner vi den beste løsningen for din bedrift

Energitiltak

Har dere høye energiutgifter?
Det er mange tiltak som kan spare energiutgifter samtidig som ditt bygg, bedrift eller hjem vil bli mer energivennlig er dere med og bidrar til det grønne skiftet
Vi kan være behjelpelig med planlegging og utførelse av flere tiltak for å spare energi.
Tiltak kan være:
Energieffektive lysarmaturer, lys og varmestyring, SD-Anlegg med energi overvåking med energieffektivisering i større bygg. Hver enkelt bygning vil ha forskjellige behov for best mulig besparelse.
Sammen med en godkjent energirådgiver for bygg kan vi også finne bygningstekniske løsninger som kan få ned energibehovet. Dette kan være å skifte av vinduer, montere solavskjerming, installasjon av balansert ventilasjon m.m.
Ta kontakt så kan vi ta en befaring sammen og finner den beste løsningen for ditt bygg eller din bedrift.